Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
5 postów 9 komentarzy

Władze Adwokatury chronią adwokatów wyłudzających pieniądze

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Czy adwokat może „oszukać” swojego klienta wziąć od niego pieniądze i nie wywiązać się ze swoich obowiązków i się z nim nie rozliczyć? Jeżeli tak to co w takich przypadkach czynią władze adwokatury?

 

Głównym zadaniem Polskiej Adwokatury jest ochrona obywateli w postępowaniu sądowym. Jej obecne władze często i chętnie odnoszą się do jej tradycji, patriotyzmu, etosu i etyki.

Jednakże jaka jest jej rzeczywistość?

Czy adwokat może „oszukać” swojego klienta wziąć od niego pieniądze i nie wywiązać się ze swoich obowiązków i się z nim nie rozliczyć? Jeżeli tak to co w takich przypadkach czynią władze adwokatury?

Odpowiedzi na powyższy pytania udzieli niniejszy artykuł.

W 2004r. człowiek, którego historię opisujemy, po raz pierwszy zwrócił się do warszawskiego adwokata D. o poprowadzenie jego dwóch spraw, wręczając adwokatowi honorarium po 15 000 pln za każdą ze spraw, oraz 15 000 pln tytułem zaliczki na zabieg symulujący operację ortopedyczną (nielegalną usługę oferowaną przez podwarszawskie kliniki pozwalający uniknąć osadzenia w areszcie), którą to usługę  adwokat zdesperowanemu klientowi zaproponował.

W ramach usług adwokackich Pan D. równocześnie zaoferował  klientowi ochronę służb specjalnych  w zamian za połowę zysków z dalszego popełniania przestępstw gospodarczych. 

Gdy w lutym 2005r. zatrzymano i tymczasowo aresztowano tego człowieka, stawiając mu zarzuty popełnienia ciężkich przestępstw gospodarczych, jego przerażona rodzina powtórnie zwróciła się o pomoc do tego „wybitnego” warszawskiego adwokata D., który ponownie, za prowadzenie nowej sprawy wziął kwotę 15 000 zł., i kwotę 6.000 zł za sześć wyjazdów z Warszawy do Krakowa na czynności procesowe w tamtejszej prokuraturze apelacyjnej.

Jednakże jaka była rozpacz rodziny, gdy dowiedzieli się oni, że adwokat nie wykonał w tych sprawach żadnej czynności, a nawet nie pojechał na opłacone czynności procesowe do Krakowa. Rodzina w trybie pilnym musiała wynająć nowego adwokata z Krakowa i zwróciła się do warszawskiego adwokata Pana D. o podjecie czynności lub zwrot wpłaconych mu pieniędzy. Jakie było ich zdziwienie i oburzenie, gdy Pan Mecenas odmówił im ich zwrotu i wyrzucił za drzwi jego kancelarii.

Ponieważ krakowski adwokat okazał się niezwykle sumiennym i skutecznym profesjonalistą doprowadził on do wypuszczenia z aresztu swojego klienta. Klient mógł dowiedzieć się więc w  jaki sposób Pan Mecenas D. potraktował jego żonę i schorowaną matkę.

Poszkodowany w celu ukarania adwokata złożył do władz adwokatury warszawskiej (Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie) skargę na Pana Mecenasa za jego wysoce nieetyczne postępowanie.

W odpowiedzi na tę skargę Okręgowa Rada Adwokacka za pośrednictwem jej ówczesnego sekretarza (dzisiaj wicedziekan ORA) poinformowała go, że nie jest uprawniona do ingerowania w spór pomiędzy adwokatem i jego klientem i poinformowała skarżącego, że powinien się dogadać ze swoim Mecenasem.

Samorząd adwokatury celowo wprowadził w błąd skarżącego, gdyż nierozliczenie się z klientem i „przywłaszczenie” pieniędzy jest określane jako jedno z najcięższych przewinień dyscyplinarnych. Sekretarz i dziekan (w 2006r.) ORA w Warszawie wiedzieli, że ich obowiązkiem jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec adwokata D.

Wiedzieli też doskonale, jako adwokaci, że działanie adwokata D. może wypełniać przesłanki przestępstwa przywłaszczenia lub oszustwa kwalifikowanego.

Ponadto adwokat D. nie wystawił za otrzymane honoraria pokwitowania, ani faktury, wobec czego prawdopodobnie nie wywiązał się z obowiązku odprowadzenia VAT i nie zapłacił podatku, co zagrożone jest sankcjami z kodeksu karno – skarbowego. Również o tym władze ORA świetnie wiedziały, ale poszkodowany nie został poinformowany o swoich prawach, co było obowiązkiem adwokatury.

Ponieważ klient nie mógł pogodzić się z takim bezprawiem poszukiwał pomocy w odzyskaniu wyłudzonych od niego pieniędzy i w ukaraniu nieuczciwego Mecenasa. W końcu otrzymał on książkę śp. Mecenasa Zdzisława Krzemińskiego „Etyka Adwokacka”. Pan Mecenas był jednym z najwybitniejszych adwokatów Polsce, znający przedwojennych wybitnych Polskich Adwokatów. Jako adwokat i patriota zajmował się on między innymi krzewieniem zasad etyki adwokackiej.

Ponieważ w książce tej  klient przeczytał, że zgodnie z § 50.1 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu „w sprawach finansowych adwokata w stosunku do klienta obowiązuje szczególna skrupulatność” złożył  w 2015r. skargę na ówczesnego sekretarza (a obecnie wicedziekana) Okręgowej Rady Adwokackiej, który nie wszczął postępowania dyscyplinarnego przeciwko Mecenasowi D., za wyłudzenie od rodziny poszkodowanego znacznej kwoty (ok. 50.000 zł) pod pozorem świadczenia na jego rzecz pomocy prawnej. 

Skarga ta została przekazana do Naczelnej Rady Adwokackiej (struktury zwierzchniej nad Okręgowymi Radami Adwokackimi).

Jakie było zdziwienie klienta, kiedy jego skarga została oddalona i został on pouczony, że sekretarz Okręgowej Rady Adwokackiej działał prawidłowo, a stawiane mu zarzuty są niezmiernie krzywdzące.

Stanowisko to jest jawną kpiną z opisanego wyżej § 50.1 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Być może Panowie Mecenasi nie wiedzieli, że klient szczegółowo zapoznał się z opisaną wyżej publikacją Pana Mecenasa Zdzisława Krzemińskiego, w której zawarty był również taki wyrok Sądu Najwyższego:

„Bezprawne przetrzymywanie przez adwokata otrzymanej od klienta sumy, niereagowanie na listy z żądaniem rozliczenia się i przesłania należnej sumy, wreszcie dysponowanie tą sumą bez zgody klienta stanowi bardzo ciężkie naruszenie obowiązków adwokata, które nie tylko uchybia jego godności, lecz podważa także zaufanie do stanu adwokackiego, przeto zasługuje na surową represję”. -wyrok Sądu Najwyższego  z dnia 21.11.1936r.DA 19/36 – opublikowany w Sprawozdaniu Izby Adwokackiej w Krakowie 1936/1937 s. 163. 

Powyższy przykład pokazuje, że Polskiej Adwokaturze daleko jest do etosu i tradycji adwokatury do której się odwołuje. Niewyobrażalne jest bowiem, aby władze Adwokatury Polskiej II Rzeczypospolitej, czy nawet okresu PRL próbowały ukryć postępowanie adwokata, który wziął od swojego klienta pieniądze, nie wykonał swoich obowiązków i nie rozliczył się z nim. Niewątpliwie co najmniej wszczęłyby one w takim przypadku postępowanie dyscyplinarne.

Postępowanie to zasługuje również na potępienie z tego względu, że inni Adwokaci nie korzystają z takich przywilejów jak Mecenas D. Jeżeli naruszą oni zasady etyki, np. w celu ochrony swoich klientów przed eksmisją nadużyją wniosku o wyłączenie komornika (co umożliwi ich klientom przez pewien okres czasu zamieszkiwanie w mieszkaniach z których są wyrzucani) to Rzecznik Dyscyplinarny  natychmiast wszczyna wobec ich postępowania dyscyplinarne.

A w opisywanym przypadku Mecenas D. mógł wyłudzić od klienta kwotę 50.000 zł i postępowanie to traktowane jest przez władze Adwokatury Polskiej jako zgodne z zasadami etyki adwokata i godnością wykonywania przez niego zawodu.

Czyżby w Adwokaturze Polskiej,  ORA Warszawa, tak jak w innych środowiskach w Polsce, istniała „kasta Nietykalnych”.

    

KOMENTARZE

 • Advo co......
  Bardzo dobry cykl artykulow.Prosze dla dobra Naszego Kraju I Narodu to utrzymywac,nalezy demaskowac ,odslaniac wszelkie zaborcze techniki niepolakow.Sam fakt opisu jest forma uczenia ,wychowywania.Jest to ciezka praca bo aparaty zaborcze sa oporne na etyke. Zreszta ,czy niemiec byl etyczny? kraj jest pod zaborem a kazda walka z zaborem czy ich najemnikami jest bardzo trudna,chociaz Polacy zawsze z tym sobie radzili .Poradza sobie i tym razem.Juz okupanci czuja sie zagrozeni w Naszym Kraju.To jest obiecujace.
 • @Autor
  ...nagłaśnianie patologii wymiaru sprawiedliwości i policji to jest bardzo cenna inicjatywa - na podstawie wielu ich działań i stosunku do obywateli można odnieść wrażenie ,że stanowią oni jeden z elementów przestępczego syndykatu okupującego nasz kraj.

  Co do opisanego zjawiska - jest ono dość częste: bierze się kasę na gębę i albo nic nie robi, albo symuluje czynności pod byle pozorem wyciągając dodatkowe pieniądze a to na niespodziewane koszty a to na kancelarię itd... Na rozprawy jeśli już ktoś idzie, to wysyła się aplikanta albo substytuta, który z reguły nie ma pojęcia o sprawie, przeciąga się sprawy, celowo przegrywa, by wyciągać kasę na apelację etc, etc
  Korporacje ich kryją, tak, jak kryją lekarzy, policjantów, sędziów, komorników, prokuratorów, urzędników... tak ten system działa, to jest okupacja.

  Jest taki dowcip: młody adwokat p wygranej sprawie wpada rozradowany do domu i triumfalnie obwieszcza nowinę tacie-adwokatowi. ojciec beznamiętnie słucha, w końcu komentuje: młodyś, to głupi. Ja z takiej sprawy pobudowałem dom, zmieniłem auto na nowe, ciebie wykształciłem...to z czego się cieszysz..
  Dowcip to - a może tajny aneks do osławionego Kodeksu Etyki Adwokackiej...?

  Co do tego konkretnego materiału drobna uwaga: nie przesadzałbym z wielkimi literami: Pan Mecenas, Pan Adwokat - bez przesady. W telewizji słyszałem jak sponiewierani przez komornika ludzie mówili z nabożnym szacunkiem Pan Komornik. Czy kto słyszał, by komornik mówił "Pan Dłużnik?"

  Jak się ich nauczy takiej czołobitności, to tak się później zachowują
 • @
  Adwokaci to najgorszy element znerwicowanych psychopatów.
  Dlatego garną się do władzy. Z tym trzeba skończyć!
 • Najbardziej ryzykowna sytuacja jest w procesach cywilnych,
  gdzie w zasadzie tylko pełnomocnik - jeśli jest ustanowiony przez strone lub też sąd - otrzymuje pisma procesowe, wyroki, postanowienia, zawiadomienia o terminach rozpraw, etc.

  W ten sposób strona jest zależna tylko od poczucia etyki adwokata, który może z dużym poczuciem bezkarności prowadzić proces bez ustaleń z klientem, a nawet wbrew tym ustaleniom.
 • @ Autor
  Nie tylko wladze samorzadowe adwokatury, ale wszystkich innych korporacji zawodowych, funkcjonują ze szkodą dla obywatela. Nazywa się to demokracją samorządową, lecz służy ochronie grup interesów i rodzinnych klik. Szczególnie szkodliwe jest to w tzw systemie ochrony zdrowia oraz systemie prawnym Państwa. Jesli system prawny, przestaje funkcjonować poprawnie, mamy do czynienia z rozkladem panstwowosci i anarchizacją zycia publicznrgo. To prowadzi do utraty panstwowosci, a nawet rewolucyjnych zmian. Czy tego chcą decydenci ?
 • @Playset 18:58:26
  Właśnie, właśnie.

  Tutaj "kwiatuszek" o sędziach:

  http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/267213-sedziowie-wzieli-swoje-sprawy-w-swoje-rece-i-po-kolezensku-zasadzaja-dla-siebie-podwyzki-wynagrodzen

  Urocze, prawdziwie urocze obrazki o niezawisłej władzy ;(((
 • ad vocem
  Adwokaci, podobnie jak inne zawody zaufania publicznego, sparszywieli, a ich korporacje to zwykłe mafie. Niemniej jednak czasami trzeba korzystać z ich usług, ale pamiętać też należy, że nie wiemy ilu klientów wybrany przez adwokat oszukał, wysłał do kryminału, pozbawił mienia, itd. a ilu pacjentów lekarz uczynił inwalidami lub wysłał na tamten świat.
  Dlatego ważne jest aby wynajętymi fachowcami umieć odpowiednio kierować i kontrolować, czyli trzymać krótko na smyczy. jeśli się tego nie potrafi - wszystko się może zdarzyć, jak śpiewała swego czasu Anita Lipnicka i lepiej bronić swoich interesów samemu. Wynajęty i opłacany przez nas lekarz czy adwokat, to taki sam zawodowiec jak hydraulik. ma wykonać robotę tak ja mu się każe i tyle.
  Panuje u nas jakaś niezrozumiała czołobitność wobec fachowców.
 • Civitas Ordo
  Szanowni Państwo dziękujemy za tak liczne zainteresowanie naszym artykułem. Jego celem było nie tylko pokazanie patologicznej sprawy, w której prominentni adwokaci kryją oszustwa swojego kolegi, ale przede wszystkim pokazanie Państwu, że nie musicie się z tym godzić. Władze adwokatury działają jako samorząd zawodowy, a więc ich członkowie winni być traktowani jako funkcjonariusze publiczni, albo co najmniej pełniący takie funkcje. Możecie więc Państwo śmiało i skutecznie zwalczać ich bezprawne praktyki.
  Do czego szczerze zachęcamy.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728